బాక్టీరియల్ వాగినోసిస్ పరీక్ష

  • Bacterial vaginosis Rapid Test

    బాక్టీరియల్ వాగినోసిస్ రాపిడ్ టెస్ట్

    REF 500080 స్పెసిఫికేషన్ 50 టెస్టులు/బాక్స్
    గుర్తింపు సూత్రం PH విలువ నమూనాలు యోని ఉత్సర్గ
    నిశ్చితమైన ఉపయోగం ది స్ట్రాంగ్ స్టెప్®బాక్టీరియల్ వాగినోసిస్ (BV) రాపిడ్ టెస్ట్ పరికరం బాక్టీరియల్ వాగినోసిస్ నిర్ధారణలో సహాయం కోసం యోని pHని కొలవడానికి ఉద్దేశించబడింది.